Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] służy jedynie do prezentacji informacji handlowych na temat asortymentu sklepu właściciela serwisu i umożliwia składanie ofert kupna przez Klientów, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Sklep działa pod marką „PiwPaw”, a mottem przewodnim są słowa: „Browar, Beczka, Butelka”.
 3. Właścicielem Sklepu jest firma: "Right Side Michał Maciąg" z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 70 lok. 109 , NIP:716-226-20-53 , tel +48 534 734 500 , adres email: sklep "ad" piwpaw.pl
 4. "Right Side Michał Maciąg " posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa. " Right Side Michał Maciąg" prowadzi detaliczną sprzedaż piwa w swoim sklepie w Warszawie ul. Foksal 16.
 5. Rejestracji w serwisie może dokonać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. Dokonanie rejestracji w Sklepie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 7. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku piw, które posiadają zwrotne opakowania, cena opakowania została wliczona do ceny finalnej produktu.
 8. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 3. Zamówienia i odbioru towaru może składać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 5. Zamawiany przez Klienta towar posiada termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 7 dni w momencie jego zakupu - dotyczy piw pasteryzowanych. Na wyraźne życzenie (przedstawione poprzez email) wysyłamy piwa o krótszym terminie, ale dotyczy to wyłącznie piw pasteryzowanych.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 7. Wydanie zakupionego towaru następuje w sklepie PiwPaw na ul Foksal 16 wyznaczonej przez Kupującego osobie, jeśli Klient nie wskaże takiej osoby osoba odbierającą towar jest Michał Maciąg.
 8. Przedmiotem zakupu jest  co 1 litr danego piwa lub wielokrotność jednego litra.

§3 Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.
 2. Dane konta bankowego: Michał Maciąg mbank nr konta 73 1140 2004 0000 3102 4109 7447
 3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę oraz jej odbiór przez osobę pełnoletnią.

§4 Wysyłka towaru

 1. Wydanie towaru w związku ze sprzedażą odbywa się w punkcie sprzedaży Sprzedającego.
 2. Jeżeli towar ma być dostarczony do Klienta musi być odebrany przez niego osobiście lub osobę przez niego wskazaną. W wypadku braku wskazania takiej osoby towar będzie odebrany przez osobę wskazana przez Right Side Michał Maciąg. W przypadku wybrania opcji dowóz przez PiwPaw - jest on ograniczony do granic administracyjnych Warszawy.
 3. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 5. W przypadku wysyłania towaru do Klienta, Kupujący upoważnia przewoźnika do dostarczenia towaru oraz wykonania w imieniu i na rzecz Sprzedającego wszelkich czynności do jakich ustawa o wychowaniu w trzeźwości zobowiązuje. Przewoźnik uprawniony jest zażądać, a odbierający towar obowiązany jest okazać, dokument potwierdzającego pełnoletność osoby odbierającej towar. W przypadku odmowy wylegitymowania się przewoźnik nie wyda towaru, zaś Kupujący zostanie obciążony kosztami wysyłki towaru.
 6. Dokument zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) jest dołączany do przesyłki.
 7. W przypadku dowozu realizowanego przez PiwPaw nie istnieje możliwość zwrotu opakowań od piw będących w ofercie Sklepu.

§5 Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru i potwierdzenia wymogów zawartych w pkt 3 powyżej, Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:
 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
 • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

§7 Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§8 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl